All posts by: Kats Kivistik

 

Kats Kivistik

  analüütik
   
E-mail kats@ibs.ee
Phone +372 699 9480
   
 

Kats ühines Balti uuringute Instituudiga 2012. aastal seoses võrdse kohtlemise hindamise projektiga. Katsi peamisteks huvivaldkondadeks on sotsiaalse sidususe, hariduse, kultuuride vaheliste erinevuste ja teadlikkusega seonduv.

Katsil on teadusmagistrikraad Tartu Ülikoolist, ta on ennast täiendanud Itaalias ja Lissabonis õppides ja omandanud doktorikraadi Tartu Ülikooli Riigiteaduste Instituudis, kus ta on andnud lisaks loengukursuseid avaliku arvamuse ja poliitilise käitumise teemal. Varem on ta kokku puutunud rakenduslike uuringutega nt koostöös Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja SA Eesti Õiguskeskusega.

Eesti Teadusinfosüsteem

   
2021 The study “The sustainability of creative industries”
2021 Improving the knowledge and skills of closed institutions and prison staff in working with children – a comparative study (Social programs to reduce risk behaviour)
2021 Mapping the current situation and development needs of Estonian landscape architecture education
2021 - 2022 Awareness of young people in Tartu about Tartu Youth Council
2021 Robotex impact analysis 2017-2019
2021 - 2022 Evaluation of the effectiveness and impact of the institutional development program for research and development institutions and higher education institutions (astra)
2021 Opportunities of introducing micro-qualifications (micro-credentials) in the Estonian education and vocation system based on international practice
2020 - 2021 Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs
2020 - 2021 Kristjan Jaagu programmi välishindamine
2020 - 2021 Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga
2020 - 2021 Monitoring the integration of Estonian society 2020
2020 - 2021 Tartlaste tervisespordi harrastuse ja tervisespordi võimaluste uuring
2020 Estonian communities and diaspora members abroad
2020 Eesti keele õppe vajaduste uuring
2020 - 2021 Avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalused noorte, eelkõige tõrjutusriskis noorte, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ning vajadused nende võimaluste arendamiseks
2020 - 2022 Various Trainings and Events to Introduce Estonian Labour Market to Postgraduate Students from Third Countries
2020 Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs
2019 - 2020 Study on the concept, methodology and organization of monitoring integration in Estonian society
2019 Mapping the field of multicultural education
2019 Demokraatiaseminarid
2019 Noortekohtumiste programmi mõju uuring
2019 - 2020 Analysis of adaptation of new immigrants in Estonia
2018 - 2019 Mid-term evaluation of EU Operational Programme for Cohesion Policy Funding 2014-2020
2018 Analysis of the Feedback to Community Practice
2018 Research project on competence development and capacity building in Erasmus+: Youth in Action
2017 - 2018 Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer (EXCEPT)
2018 - 2019 Study of popularising science and technology in Estonia
2018 INSA sotsiaalkampaania “Karjäär Eestis” ja audiovisuaalprogrammi “Meie Eestid” hindamine
2017 Mapping the training needs of youth workers
2017 Mid-term evaluation for implementation of VEPA Good Behavior Game
2017 Analysis of the provision of labor market services for non-Estonians
2017 Human rights and their basic values in the Estonian school and education policy
2016 - 2017 Monitoring of Integration in Estonian Society in 2017
2016 - 2017 Tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamine
2016 - 2017 Status of the Estonian Language
2016 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogrammi tulemuslikkuse hindamine
2016 Eesti tööturu rahvusliku ja keelelise jaotuse analüüs
2015 Evaluation of the Impact and Results of the European Fund for the Integration of non-EU immigrants
2015 Impact assessment of the Swiss NGO Fund (2011-2015)
2014 - 2015 Monitoring of integration in Estonian society in 2015
2014 Needs assessment of the further training for teachers
2013 - 2014 Adaptation of newly-arrived immigrants in Estonia: Policy options and recommendations for a comprehensive and sustainable support system
2012 - 2013 Promotion of Equal Treatment: Impacts, Awareness and Policy Recommendations
2011 - 2018 EU Agency for Fundamental Rights (FRA) Research Network