All posts by: Kristjan Kaldur

 

Kristjan Kaldur

  programmijuht
   
E-mail kristjan@ibs.ee
Phone +372 699 9483
   
 

Kristjan on Balti Uuringute Instituudis töötanud alates 2007. aastast. Kristjani peamiseks töö- ning huvivaldkonnaks on ränne ja lõimumine. Lisaks sellele tunneb ta suurt huvi teemade vastu mis puudutavad infoühiskonda ja andmestunud maailma.

Kristjan on pärit Jõhvist, lõpetanud matemaatika eriklassi Hugo Treffneri Gümnaasiumis, magistriõpingud Tartu Ülikoolis võrdleva poliitika erialal, ning on stuudiumi jooksul ennast täiendanud erinevate pikemaajaliste stipendiumite raames Saksamaa ja Gruusia ülikoolides.

Kristjan omandab doktorikraadi Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudis ning juhendab seal ka BA ja MA tudengeid natsionalismi, etnopoliitika ja rändeteemadel.

Eesti Teadusinfosüsteem ; Google Scholar

   
2021 The study “The sustainability of creative industries”
2021 - 2022 Evaluation of the effectiveness and impact of the institutional development program for research and development institutions and higher education institutions (astra)
2020 - 2021 Monitoring the integration of Estonian society 2020
2020 Estonian communities and diaspora members abroad
2020 Eesti keele õppe vajaduste uuring
2020 - 2022 Various Trainings and Events to Introduce Estonian Labour Market to Postgraduate Students from Third Countries
2020 Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs
2019 - 2020 Study on the concept, methodology and organization of monitoring integration in Estonian society
2019 Mapping the field of multicultural education
2019 Demokraatiaseminarid
2019 - 2020 Analysis of adaptation of new immigrants in Estonia
2018 - 2019 Mid-term evaluation of EU Operational Programme for Cohesion Policy Funding 2014-2020
2018 - 2019 Study on volunteering
2018 - 2019 Study of popularising science and technology in Estonia
2018 INSA sotsiaalkampaania “Karjäär Eestis” ja audiovisuaalprogrammi “Meie Eestid” hindamine
2017 Analysis of the provision of labor market services for non-Estonians
2017 Human rights and their basic values in the Estonian school and education policy
2017 - 2018 Extending the Scope of Labour Market Integration of Immigrants
2016 - 2017 Monitoring of Integration in Estonian Society in 2017
2016 - 2017 Status of the Estonian Language
2016 Rändestatistika kogumise, korrastamise ja esitamise metodoloogia väljatöötamine
2016 Eesti tööturu rahvusliku ja keelelise jaotuse analüüs
2016 - 2017 Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse
2016 Implementing IT solutions in youth work
2016 - 2018 Developing Directive-compatible practices for the identification, assessment and referral of victims
2016 Üksikvanem ja tema huvide kaitse – ühiskonna nõrgema osa vaesuse vähendamine
2015 - 2017 The reality of free movement for young European citizens
2013 - 2014 Adaptation of newly-arrived immigrants in Estonia: Policy options and recommendations for a comprehensive and sustainable support system
2013 Evaluation of support services offered to asylum seekers and persons granted international protection
2012 - 2013 Open Forums on Integration: Report on Recommendations by Third-Country Nationals regarding Estonia’s Integration Policy
2012 - 2013 Promotion of Equal Treatment: Impacts, Awareness and Policy Recommendations
2012 - 2013 Competitiveness of Estonian forest and wood cluster
2012 - 2013 Assessment of the Impact and Effectiveness of the e-Services Usage
2012 Assessment of the results and impact of the European Refugee Fund, the European Return Fund and the European External Borders Fund
2012 Young Citizens’ Panel: Politics is Cool!
2012 Assessment of the Effectiveness of the Kristjan Jaak Scholarships
2012 - 2013 Migration as a Part of a Policy for Increased Competitiveness
2011 - 2018 EU Agency for Fundamental Rights (FRA) Research Network
2011 Research on the Situation of Persons Given International Protection in Estonia and Their Integration into the Society
2012 Integration-themed election debate
2010 - 2011 Political Participation of Third Country Nationals on National and Local Level in 3 EU Countries
2010 - 2011 Services Provided for Asylum Seekers with Special Needs in Estonia in Comparison to the European Union Legislation and Practices in Other Member States
2009 - 2012 Improving Business Oriented E-Government Solutions
2010 - 2015 European website on integration
2010 Creating an Online Database System of Civil Society Funding Opportunities
2009 - 2010 Evaluation of the Selection criteria of the structural funds
2009 - 2010 Defining the role of local governments in implementation of the activities outlined in the “Estonian integration programme for 2008–2013”
2008 - 2011 On the Margins of European Community: Young Adult Immigrants in Seven European Countries
2007 - 2008 The preparation of Estonian state programme „Integration in Estonian Society 2008-2013”
2006 - 2008 Benchmarking and foresight for regions of Europe