All posts by:

 

Maarja Käger

  analüütik
   
E-mail maarja@ibs.ee
Phone +372 699 9480
   
 

Balti Uuringute Instituudis on Maarja töötanud alates 2011. aastast. Ta osaleb peamiselt majandus- ja regionaalarengu ning innovatsiooni alaste uurimisprojektide ja analüüside läbiviimises, sh programmide ja poliitikate mõjude hindamises. Maarja on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse erialal (spetsialiseerumine avaliku- ja erasektori koostööle). Ta on täiendanud oma teadmisi mh Haagi Ülikoolis Euroopa õpingute erialal ning Reykjaviki Ülikoolis toimunud väikeriikide majandusliku ja sotsiaalse julgeoleku teemalises suvekoolis.

   
2020 - 2021 Avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuste võimalused noorte, eelkõige tõrjutusriskis noorte, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ning vajadused nende võimaluste arendamiseks
2020 - 2022 Various trainings and events for introducing job opportunities to the postgraduate students from third countries
2019 - 2021 Green Silver Age Mobility (GreenSAM)
2019 - 2020 Analysis of adaptation of new immigrants in Estonia
2018 - 2019 Mid-term evaluation of EU Operational Programme for Cohesion Policy Funding 2014-2020
2018 - 2019 Study on volunteering
2018 Analysis of the Feedback to Community Practice
2018 - 2019 Evaluation of civil society development plan 2015-2020
2018 Research project on competence development and capacity building in Erasmus+: Youth in Action
2017 Mapping technological devices project
2018 - 2019 Study of popularising science and technology in Estonia
2017 - 2020 Cities.multimodal – urban transport system in transition towards low carbon mobility
2017 Mapping the training needs of youth workers
2017 Mid-term evaluation for implementation of VEPA Good Behavior Game
2017 Human rights and their basic values in the Estonian school and education policy
2016 - 2017 Tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamine
2016 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogrammi tulemuslikkuse hindamine
2016 Implementing IT solutions in youth work
2014 - 2015 Impact evaluation of the “Compatriots programme” 2009–2013
2015 Impact assessment of the Swiss NGO Fund (2011-2015)
2014 Needs assessment of the further training for teachers
2014 TLÜ Kasvatusteaduste instituudi õppekavade võrdlus
2012 - 2013 Competitiveness of Estonian forest and wood cluster
2012 Assessment of the Effectiveness of the Kristjan Jaak Scholarships
2012 - 2013 Research on the use of the ICT solutions in Estonia
2011 Evaluation of the implementation of measures in favour of R&D and higher education in the framework of the EU co‐financed Structural Funds 2007‐2013
2011 - 2013 Central Baltic Job Ferry
2010 - 2012 Central Baltic Living Labs for Digital Services