All posts by: Maarja Käger

 

Maarja Käger

  analüütik
   
E-mail maarja@ibs.ee
Phone +372 699 9480
   
 

Balti Uuringute Instituudis on Maarja töötanud alates 2011. aastast. Ta osaleb peamiselt majandus- ja regionaalarengu ning innovatsiooni alaste uurimisprojektide ja analüüside läbiviimises, sh programmide ja poliitikate mõjude hindamises. Maarja on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse erialal (spetsialiseerumine avaliku- ja erasektori koostööle). Ta on täiendanud oma teadmisi mh Haagi Ülikoolis Euroopa õpingute erialal ning Reykjaviki Ülikoolis toimunud väikeriikide majandusliku ja sotsiaalse julgeoleku teemalises suvekoolis.

   
2021 Improving the knowledge and skills of closed institutions and prison staff in working with children – a comparative study (Social programs to reduce risk behaviour)
2021 Mapping the current situation and development needs of Estonian landscape architecture education
2021 - 2022 Awareness of young people in Tartu about Tartu Youth Council
2021 Robotex impact analysis 2017-2019
2021 - 2022 Evaluation of the effectiveness and impact of the institutional development program for research and development institutions and higher education institutions (astra)
2021 Opportunities of introducing micro-qualifications (micro-credentials) in the Estonian education and vocation system based on international practice
2020 - 2021 Kristjan Jaagu programmi välishindamine
2020 - 2021 Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga
2020 - 2021 Tartlaste tervisespordi harrastuse ja tervisespordi võimaluste uuring
2020 - 2021 Avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalused noorte, eelkõige tõrjutusriskis noorte, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ning vajadused nende võimaluste arendamiseks
2020 - 2022 Various Trainings and Events to Introduce Estonian Labour Market to Postgraduate Students from Third Countries
2020 Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs
2019 - 2021 Green Silver Age Mobility (GreenSAM)
2019 Noortekohtumiste programmi mõju uuring
2019 - 2020 Analysis of adaptation of new immigrants in Estonia
2018 - 2019 Mid-term evaluation of EU Operational Programme for Cohesion Policy Funding 2014-2020
2018 - 2019 Study on volunteering
2018 Analysis of the Feedback to Community Practice
2018 - 2019 Evaluation of civil society development plan 2015-2020
2018 Research project on competence development and capacity building in Erasmus+: Youth in Action
2017 Mapping technological devices project
2018 - 2019 Study of popularising science and technology in Estonia
2017 - 2020 Cities.multimodal – urban transport system in transition towards low carbon mobility
2017 Mapping the training needs of youth workers
2017 Mid-term evaluation for implementation of VEPA Good Behavior Game
2017 Human rights and their basic values in the Estonian school and education policy
2016 - 2017 Tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamine
2016 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogrammi tulemuslikkuse hindamine
2016 Implementing IT solutions in youth work
2014 - 2015 Impact evaluation of the “Compatriots programme” 2009–2013
2015 Impact assessment of the Swiss NGO Fund (2011-2015)
2014 Needs assessment of the further training for teachers
2014 TLÜ Kasvatusteaduste instituudi õppekavade võrdlus
2012 - 2013 Competitiveness of Estonian forest and wood cluster
2012 Assessment of the Effectiveness of the Kristjan Jaak Scholarships
2012 - 2013 Research on the use of the ICT solutions in Estonia
2011 Evaluation of the implementation of measures in favour of R&D and higher education in the framework of the EU co‐financed Structural Funds 2007‐2013
2011 - 2013 Central Baltic Job Ferry
2010 - 2012 Central Baltic Living Labs for Digital Services