All posts by: Mart Veliste

 

Mart Veliste

  analüütik
   
E-mail mart@ibs.ee
Phone +372 699 9480
   
 

Mart on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete erialal. Õpingute ajal täiendas Mart ennast vahetus-trimestril Shanghai Ülikoolis, conflict resolution õppereisil Ben Gurioni Ülikoolis (Iisrael) ning Euroopa Liidule ja Visegradi grupile keskendunud suvekoolis Budapestis. Mardi akadeemiliseks huviks on olnud Ida-Aasia poliitika.

Mardi akadeemiline taust on andnud talle laialdased teadmised sotsiaalteaduslikest metodoloogiatest. IBSis on ta näiteks kaasalöönud projekti ”Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs” erinevates etappides, panustades ankeetküsimustike koostamisse, fookusgruppide läbiviimisesse ja kvalitatiivsete andmete analüüsi. IBSis on Mart osalenud ka Interregi projektides nagu „Inno Infra Share“ ja „Cities Multimodal“.

2018 – 2019 Teaduse ja tehnoloogia populariseerimise uuring