All posts by: Merit Tatar

 

Merit Tatar

  juhatuse liige
   
E-mail merit@ibs.ee
Phone +372 526 3931
   
 

Merit töötab IBS-i arendusdirektorina kohaliku ja regionaalarengu valdkonnas. Ta omab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudist avalikus halduses. Tema eriline huvi on Euroopa Liidu regionaalpoliitika ja selle rakendamine EL-i kohalikul ja piirkondlikul tasandil, mis oli ühtlasi tema magistritöö uurimisteema Londoni ülikooli majanduskolledžis, mille ta lõpetas 2008. aastal. Merit kaitses doktoriväitekirja Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika mõjust mitmetasandilisele valitsemisele Eestis.
Alates 2004. aastast on ta töötanud EL-i poolt rahastatud projektide väljatöötamise konsultandina kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele ja valitsusvälistele organisatsioonidele nii Eestis kui ka välismaal.
Ta on olnud paljude arendusprojektide ja uuringute projektijuht ning analüütik. Viimasel ajal on ta keskendunud poliitikaanalüüsidele ja mõjuhinnangutele, eriti EL-i ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. Merit seotud mitmete valitsuse uurimisprojektidega, mille eesmärkideks on olnud välja töötada teaduslikult kindlad poliitikasoovitused kohaliku ja piirkondliku arengu valdkonnas ning EL-i ühtekuuluvuspoliitika mõju hindamisel.
Alates 2004. aastast on Merit töötanud ka Tartu Ülikooli avaliku halduse osakonna teadusuuringute assistendina ning alates 2008. aastast andnud Tallinna Tehnikaülikoolis loenguid EL-i integratsioonist ja poliitikatest ning mitmetasandilisest juhtimiskorrast EL-i poliitikakujundamisel.

Eesti Teadusinfosüsteem ; Google Scholar

   
2021 The study “The sustainability of creative industries”
2020 - 2021 An analysis of potential energy savings and implementing renewable energy solutions in local governments with the goal of reducing greenhouse gas emissions
2021 - 2022 Evaluation of the effectiveness and impact of the institutional development program for research and development institutions and higher education institutions (astra)
2020 - 2021 Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs
2020 - 2021 Kristjan Jaagu programmi välishindamine
2020 Ida-Virumaa co-creation process of a fair transition in the field of renewable energy and energy efficiency
2020 - 2023 Allthings.bioPRO
2020 Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs
2020 Programme impact evaluation of Interreg V-A – Estonia-Latvia Programme 2014-2020
2019 - 2021 Green Silver Age Mobility (GreenSAM)
2018 - 2019 Mid-term evaluation of EU Operational Programme for Cohesion Policy Funding 2014-2020
2018 - 2019 Evaluation of civil society development plan 2015-2020
2017 - 2018 Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer (EXCEPT)
2017 Mapping technological devices project
2018 - 2019 Study of popularising science and technology in Estonia
2018 - 2020 Participatory urban planning for healthier urban communities (HEAT)
2017 - 2020 Cities.multimodal – urban transport system in transition towards low carbon mobility
2017 - 2020 BSR ELECTRIC
2017 Mapping the training needs of youth workers
2017 Mid-term evaluation for implementation of VEPA Good Behavior Game
2016 - 2017 Tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamine
2016 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogrammi tulemuslikkuse hindamine
2016 Implementing IT solutions in youth work
2015 - 2018 SmartEnCity
2014 - 2017 Public Participation in Developing a Common Framework for Assessment and Management of Sustainable Innovation
2014 - 2015 Impact evaluation of the “Compatriots programme” 2009–2013
2015 Evaluation of the Impact and Results of the European Fund for the Integration of non-EU immigrants
2015 Impact assessment of the Swiss NGO Fund (2011-2015)
2015 Euroopa Pagulasfondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ning Välispiirifondi tulemuste ja mõju hindamine
2014 Needs assessment of the further training for teachers
2014 Mapping the provision of public services
2014 TLÜ Kasvatusteaduste instituudi õppekavade võrdlus
2012 - 2014 Preliminary assessment of Estonian Rural Development Plan for 2014–2020
2012 Assessment of the results and impact of the European Refugee Fund, the European Return Fund and the European External Borders Fund
2012 Assessment of the Effectiveness of the Kristjan Jaak Scholarships
2011 Evaluation of the implementation of measures in favour of R&D and higher education in the framework of the EU co‐financed Structural Funds 2007‐2013
2011 - 2013 Central Baltic Job Ferry
2010 Evaluation of the Estonia – Latvia Programme 2007-2013
2009 - 2010 Evaluation of the Participation Practices in Estonian Government
2009 - 2010 Evaluation of the Selection criteria of the structural funds
2009 Evaluation of the Operational Programmes of the Structural Funds in Estonia
2009 - 2010 Defining the role of local governments in implementation of the activities outlined in the “Estonian integration programme for 2008–2013”