All posts by: Nastja Pertsjonok

 

Nastja Pertsjonok

  analüütik
   
E-mail nastja@ibs.ee
Phone +372 699 9480
   
 

Nastja Pertsjonok on õppinud Tartu Ülikoolis ja Taanis skandinavistikat ja tegelenud aktiivselt integratsiooniküsimustega – nii teoreetiliselt kui praktikas. Lisaks tööle IBSus on ta tegev ka teistes erinevates mittetulundusühingutes, näiteks MTÜ Ethical Links asutaja ja Anna Lindhi Fondi Eesti koordinaator 2013-2015. Muuhulgas on ta aktiivne ka Eesti pagulastega seotud tegevustes. Nastja teemadeks on ränne ja lõimumine, iseäranis vene ja Lähis-Ida kultuuritausta kontekstis.

   
2020 - 2021 Monitoring the integration of Estonian society 2020
2020 Estonian communities and diaspora members abroad
2019 Demokraatiaseminarid
2019 - 2020 Analysis of adaptation of new immigrants in Estonia
2018 - 2019 Study on volunteering
2018 - 2019 Study of popularising science and technology in Estonia
2018 INSA sotsiaalkampaania “Karjäär Eestis” ja audiovisuaalprogrammi “Meie Eestid” hindamine
2017 Mapping the training needs of youth workers
2017 Mid-term evaluation for implementation of VEPA Good Behavior Game
2017 Human rights and their basic values in the Estonian school and education policy
2017 - 2018 Extending the Scope of Labour Market Integration of Immigrants
2016 - 2017 Status of the Estonian Language
2016 - 2017 Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse
2016 Implementing IT solutions in youth work
2016 Üksikvanem ja tema huvide kaitse – ühiskonna nõrgema osa vaesuse vähendamine
2014 Needs assessment of the further training for teachers
2014 - 2015 Training of Belarusian young civil society leaders in participatory methods
2012 - 2013 Open Forums on Integration: Report on Recommendations by Third-Country Nationals regarding Estonia’s Integration Policy
2012 - 2013 Promotion of Equal Treatment: Impacts, Awareness and Policy Recommendations
2012 Young Citizens’ Panel: Politics is Cool!
2011 - 2018 EU Agency for Fundamental Rights (FRA) Research Network
2011 Research on the Situation of Persons Given International Protection in Estonia and Their Integration into the Society
2012 Integration-themed election debate
2010 - 2011 Services Provided for Asylum Seekers with Special Needs in Estonia in Comparison to the European Union Legislation and Practices in Other Member States
2010 - 2013 Public Engagement with Research And Research Engagement with Society