News

18
Jan 2020

Within the IMPACTOUR project, that is supported by a EUR 2.9 million grant from the highly competitive European Commission Horizon 2020 R&D Program, the Institute of Baltic Studies will help develop an easy-to-use methodology and innovative web-based tool for measuring and assessing the impact of cultural tourism.

24
Nov 2015

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) avaldas eelmisel nädalal põhjaliku uuringu, mis annab ülevaate jälitustegevuse õiguslikust raamistikust ja järelevalvest kõigis EL liikmesriikides. Uuringu algatajaks oli Euroopa […]