News

24
Nov 2015

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) avaldas eelmisel nädalal põhjaliku uuringu, mis annab ülevaate jälitustegevuse õiguslikust raamistikust ja järelevalvest kõigis EL liikmesriikides. Uuringu algatajaks oli Euroopa […]