Kirjastuselt Ashgate on ilmunud raamat “Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe“, mille Eesti peatüki (“Estonia: A post-Soviet predicament“) autoriteks on Balti Uuringute Instituudi analüütikud Kristina Kallas ja Kristjan Kaldur.  Raamat vaatleb võrdlevas perspektiivis 7 Euroopa riigi kogemusi sotsiaalse tõrjutuse ning kaasatuse kontekstis.

“A carefully organized and comprehensive exploration of the exclusion and inclusion of young adult migrants in Europe, this volume will appeal to social scientists with interests in migration, population change, integration and exclusion.”

Täpsem info ja tellimine kirjastuse kodulehel: Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe