Balti Uuringute Instituut osaleb projektis EGOPRISE (“E-Government solutions as instruments to qualify the public sector for the specific needs of small and medium sized enterPRISEs (SMEs) in the rural BSR”), mille sihiks on riiklike e-lahenduste  arendamine ja tõhustamine väike- ja keskmise suurusega ettevõtetega (VKE) seotud valdkondades. Projekti peamiseks eesmärgiks on muuta avaliku sektori e-teenused ettevõtetele rohkem kättesaadavamaks, lihtsustada (välis)tööjõu värbamist ning edendada VKEde sisenemist avaliku sektori ja ärivõrgustikesse.

Projektis osaleb 22 partnerit 8 erinevast riigist: Saksamaa (projekti juhtpartner), Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani ja Valgevene ning projekti kaasfinantseeritakse Läänemere Regiooni Programmi 2007-2013 raames.

Vaata lisaks: EGOPRISE