Töötoas arutleti lõimumisprotsesside monitoorimiste ja tulemuste mõõtmiste üle ning vahetati kogemusi Eesti, Taani ja Läti ekspertide vahel.

TÖÖTOA KAVA

Töötoa ettekanded on saadaval siin:

Kristina Kallas: “Töötoa eesmärgid” (eesti keeles)

Marju Lauristin: “Lõimumisuuringud ja lõimumispoliitika kogemusi 2000-2011”  (eesti keeles)

Maren Sørensen: “Integration monitoring in Denmark” (English)

Kristina Kallas: “Eurostat pilot study on indicators of immigrant integration” (English)

 

Lisainformatsioon:

Kristina Kallas, kristina@ibs.ee, M: +372 5118311