Sisserändajate lõimimise poliitikate indeks (Migrant Integration Policy Index ehk MIPEX) on rahvusvaheline uurimisprojekt, mis hindab ja võrdleb integratsioonipoliitikaid 38 riigis, sh Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides, aga ka Islandil, Norras, Šveitsis, Türgis, Kanadas, USAs, Jaapanis, Lõuna-Koreas, Uus-Meremaal ja Austraalias.

Värskelt valminud uuringus mõõdeti 167 indikaatori abil riiklikke lõimumispoliitikaid ning poliitikate tulemuslikkust ja mõjusid, et luua mitmekülgne pilt sellest, kes on sisserändajatele suunatud poliitikate võimalikud ja tegelikud kasusaajad. Uuringu keskmes on kaheksa võtmevaldkonda: tööhõive, haridus, tervishoid, poliitiline osalus, kodakondsuse omandamine, perede taasühinemine, pikaajalise elaniku õiguse omandamine ja võrdne kohtlemine.

Projekti eestvedajad on Migratsioonipoliitika grupp (MPG) Brüsselis ja Barcelona rahvusvaheliste suhete keskus (CIDOB). Eestis on uuringupartneriks Balti Uuringute Instituut (IBS). Uuringut rahastati Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist.

Uuringu esitlusel tutvustatakse kõigi analüüsitud riikide üldiseid tulemusi ning vaadeldakse detailsemalt Eesti tulemusi rahvusvahelises võrdluses. Üritus toimub eesti ja inglise keeles.

Esitlus toimub Riigikogu konverentsisaalis (Lossi plats 1a) 5. juunil kell 12.00-14.00. Riigikogu-välistel osalejatel palume kindlasti eelregistreeruda aadressil http://goo.gl/forms/WXq6jxd6V4 hiljemalt 3. juuniks.

NB! Üritusele sissepääs Riigikogu parempoolsest vestibüülist. Kaasa isikut tõendav dokument!


Esitluse ajakava

11.30     Kogunemine, registreerumine

12.00    Integration Policies: Who Benefits? The MIPEX 2015 Results

Thomas Huddleston, Migration Policy Group (ettekanne on inglise keeles)

12.45     Eesti lõimumispoliitika näitajad rahvusvahelises võrdluses

Kristina Kallas, Balti Uuringute Instituut

13.30     Küsimused ja arutelu

Lisainfo:

Maarja Toots
Balti Uuringute Instituut
e-post maarja.toots@ibs.ee, tel 5740 3932

Loe uuringust lähemalt projekti juures või MIPEXi kodulehel