Rahvusvaheline konverents „Kultuuri mõju lõimumisele“ toimub 20-21.09.2012 Tallinnas Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses.

Konverentsi eesmärgiks on vahetada informatsiooni, kogemusi ja parimaid praktikaid EL liikmesriikide vahel kultuuri rollist kolmandate riikide kodanike lõimumises; samuti genereerida uusi ideid tulevasteks tegevusteks ja poliitikakujundamisel.

Konverentsi toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus “Meie Inimesed” (MISA) ja Kultuuriministeerium ning seda kaasrahastab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond. Konverentsi korraldab MISA tellimusel Gravitas Consult OÜ.

Konverents viiakse läbi eesti, vene ja inglise keeles.

Lisainfo ja registreerimine: www.impactofculture.eu