MIPEX uuring: Eesti kodakondsuspoliitika on üks rangemaid Euroopas

Euroopa riikide immigrantide integratsioonipoliitikate võrdlevas uuringus leitakse, et Eesti koos Läti ja Leeduga rakendab kõige rangemat kodakondsuspoliitikat.

Kuigi Eesti integratsioonipoliitika üldiselt on oma liberaalsuselt ja avatuselt Euroopa võrdluses keskmisel tasemel, olles osades valdkondades, nagu immigrantide ligipääs tööturule ja pikaajalise elamisloa andmise reeglid isegi lubavam kui Euroopa riikides keskmiselt, on Eesti kodakondsuspoliitika Euroopa üks konservatiivsemaid.

“Euroopas on märgata kaks trendi kodakondsuspoliitika osas. Üks trend on kodakondsuse saamise nõuete leevendamine teise ja kolmanda põlvkonna immigrantidele, see tähendab sünniõiguse järgi kodakondsuse andmist riigis sündinutele. Sellega on kaasnenud ka topeltkodakondsuse seadustamine, mis täna on lubatud 18 riigis. Teine suundumus aga on nõuete karmistamine esimese põlvkonna immigrantidele, selleks viiakse sisse kodakondsuse ja keeleoskuse teste ning kehtestatakse üsna kõrgeid tasusid protsessi läbimiseks,” kommenteeris olukorda uuringu üks koordinaatoreid Jan Niessen, Migration Policy Group-i direktor. “Balti riigid paistavad silma oma ranguse poolest, kus nõuded on üsna kõrged, topeltkodakondsus ei ole lubatud ja riigis sündinud sisserändajate järeltulijad ei oma automaatset õigust kodakondsusele,” lisas ta.

MIPEX (Migrant Integration Policy Index) hindas juba kolmandat korda 31 Euroopa ja Põhja-Ameerika riigi integratsioonipoliitikaid. Reastades arenenud demokraatiad pingeritta, jõudis MIPEX uuring järeldusele, et Eesti jääb kõikidele oma elanikele võrdsete võimaluste loomisel alla 31 riigi keskmise taseme, platseerudes 19. kohale koos Tšehhi Vabariigiga. Kõige edukamaks selles vallas hinnati Rootsi praktikaid, kellele järgnesid Portugal ja Kanada. Lisainfo: www.mipex.eu, Eesti tulemused nähtaval: www.mipex.eu/estonia.

Hea ajakirjanik, Jan Niessen koos Eesti ekspertidega esitleb MIPEX uuringu tulemusi reedel, 3. juunil kell 10.30-15.30 Tallinna Ülikooli peahoones, Senati saalis (Uus-Sadama 5). Registreerumine aadressil: kristel@ibs.ee

Lisainfo:

Kristina Kallas
Balti Uuringute Instituut
+372 51 18 311