Täna avalikustatav rände- ja lõimumispoliitikate uuring MIPEX 2015 leiab, et Eesti integratsioonipoliitikad on Kesk- ja Ida-Euroopa esirinnas, kuid teistest arenenud riikidest lahutavad meid nigelad tulemused kodakondsuspoliitika, tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja poliitilise osaluse vallas. 38 uuritud riigi seas paigutub Eesti kokkuvõttes 22. kohale.

MIPEX (Migrant Integration Policy Index) uuris sisserändajatele suunatud lõimumispoliitikaid 38 arenenud riigis, sealhulgas kõigis Euroopa Liidu riikides, aga ka Norras, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Jaapanis ja mujal. Juba neljandat korda korraldatud uuringus analüüsiti sisserändajate õigusi ja võimalusi kaheksas valdkonnas: tööturg, haridus, tervishoid, alalise elamisloa omandamine, kodakondsus, perede taasühinemine, võrdne kohtlemine ja poliitiline osalus.

Tulemused näitavad, et Eesti pakub sisserändajatele enamikest riikidest soodsamaid võimalusi tööturul liikumiseks ja elamisloa taotlemiseks. Samal ajal piirab riik oluliselt kolmandate riikide kodanike võimalusi osaleda poliitilises elus ja saada Eesti kodanikuks. Sisserändajate õigusi ei toeta ka nõrgad kaitsemehhanismid diskrimineerimise eest. Ehkki võrdse kohtlemise seadus kehtib juba 2009. aastast, jääb Eesti MIPEXi pingereas alla kõigile teistele riikidele, kus sarnane seadus vastu on võetud.

Uuringu tulemusi esitletakse põhjalikumalt täna kell 12 Riigikogu konverentsisaalis.

Uuring valmis Brüsseli Migratsioonipoliitika grupi (MPG) ja Barcelona rahvusvaheliste suhete keskuse (CIDOB) eestvedamisel ning Balti Uuringute Instituudi (IBS) osalusel. Uuringut rahastati Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist.

Esitluse info: http://www.ibs.ee/et/uudised/13-events/270-mipex2015-esitlus (ajakirjanikud on üritust kajastama oodatud ka eelneva registreerumiseta)*

MIPEX 2015 Eesti tulemused: www.mipex.eu/estonia.