IBS ekspert Merit Tatar osales analüütikuna Poliitikauuringute Keskus Praxis poolt ellu viidavas uuringuprojektis kohalike omavalitsuste poolt pakutavate avalike teenuste delegeerimisest kodanikeühendustele. IBS analüütiku põhiülesanded hõlmasid ülevaate loomist delegeerimise kontseptuaalsest raamistikust, fookusgruppide läbiviimisel osalemist ning juhtumianalüüside osa koordineerimist ning läbiviimist. Analüüsi on aluseks käesoleva aasta IV kvartaliks Siseministeeriumi poolt ettevalmistatavale kontseptsioonile “Riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike teenuste lepinguline delegeerimine mittetulundusühendustele. Avalike teenuste osutamine elanikkonnale”.

Täpsem info Praxise kodulehelt.