Lõimumisaruteludele on oodatud osalema kokku 150 Eestis elamisloaga elavat inimesest, kellel ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsust või kellel on määratlemata kodakondsus. Tallinnas, Tartus, Narvas ja Kohtla-Järvel toimuvatel aruteluseminaridel saavad osalejad avaldada oma arvamust haridus- ja tööturuteemadel, rääkida kaasa keeleõppe, sotsiaalteenuste ja kodakondsusega seotud probleemidest ja võimlaustest. Kogutud ettepanekud esitatakse uue lõimumiskava koostajatele.

Enne kohtumist viivad korraldaja läbi kõigi osalejate seas küsitluse, mille alusel täpsustatakse iga lõimumisarutelu teemaderingi. Arutelud toimuvad vene ja inglise keeles.

OSALEMISEKS TÄITKE REGISTREERIMISANKEET ENNE 20.03 SIIN: docs.google.com!

„On oluline, et Eestis elavad teiste riikide kodanikud nagu näiteks Venemaa kodanikud, aga ka hiljuti siia saabunud sisserändajad, saaksid kaasa rääkida teemadel, mis puudutavad nende igapäevaelu ning et nende arvamus jõuaks ka reaalselt otsustajateni,“ märgib projekti üks eestvedajaid Kristina Kallas Balti Uuringute Instituudist. „Lõimumistegevuste planeerimisel on vajalik küsida inimeste käest otse, millised on olnud probleemid Eestisse integreerumisel ja seda eesmärki need lõimumisarutelud täidavadki,“ lisab Kallas.

Kultuuriministeeriumi algatusel toimub sel aastal uuel lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ (www.integratsioon.ee/et) koostamine. Kava koostamine on pikaajaline protsess ja hõlmab mitmeid tegevusi. Lõimumisprotsess eeldab riigipoolset koostööd kõikide huvirühmadega eesmärgiga luua tervikpilt valdkondlike tegevuste vajadusest, ulatusest ning vajaminevatest ressurssidest.

Lõimumisarutelude kaudu saavad Eestis elavad Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega elanikud osaleda lõimumispoliitika kujundamises. Osalejatel on võimalus aruteluseminaril tutvuda seniste tegevustega ja teha omapoolseid soovitusi/ettepanekuid järgnevateks aastateks – Sõltumatud eksperdid Praxisest ja Balti Uuringute Instituudist (IBS) koguvad arvamused kokku ning esitlevad arengukava koostajatele.

LÕIMUMISARUTELUDE TOIMUMISAJAD:

Narva (venekeelne) – reede, 22. märts kell 14:00-18:30
Kohtla-Järve (venekeelne) – laupäev, 23. märts kell 10:00-15:30
Tallinn (venekeelne) – laupäev, 23. märts kell 10:00-15:30
Tallinn (venekeelne) – neljapäev, 28. märts kell 14:00-18:30
Tartu (inglisekeelne) – neljapäev, 28. märts kell 14:00-18:30
Tallinn (inglisekeelne) – reede, 5. aprill kell 14:00-18:30

Igale arutelule registreeritakse 30 osalejat! Vajadusel hüvitatakse kohaletuleku transpordikulu sama päeva ühistranspordi pileti alusel.

ÜRITUSE KAVA saadetakse registreerunutele, kuid päeva üldine plaan on järgmine:

* Tervituskohv
* Küsitlustulemuste tutvustamine ja arutelu
* Lõuna
* Grupiarutelu
* Lõpetamine

Projekti eestvedajad on poliitiliselt sõltumatud Poliitikauuringute Keskus Praxis (www.praxis.ee) ja Balti Uuringute Instituut (www.ibs.ee), kes on aastaid tegelenud erinevate lõimumisvaldkonna uuringutega ja kursis riikliku integratsioonipoliitikaga. Projekti toetab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Kontakt ja lisainfo:
Poliitikauuringute Keskus Praxis

Valentina Batueva
valentina.batueva@praxis.ee See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
+372 698 8582