Balti Uuringute Instituudi eestvedamisel ja koostöös MTÜga Narva Noored Noortele on projekti “Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!” raames valminud analüüsiraport noorte teadlikkuse ja poliitilise osaluse kohta ning projektitegevuste põhjal poliitikasoovitused.

Projekti eesmärgiks oli julgustada Narva vene keelt emakeelena kõnelevaid koolinoori (vanuses 16-18) kaasa rääkima aktiivsemalt ühiskonnaelus ning osalema seeläbi rohkem poliitilises protsessis. Projekti käigus viidi läbi küsitlus Narva venekeelsete koolide gümnasistide seas, mille eesmärgiks oli kaardistada nende nägemus poliitilisest ja ühiskondlikust osalusest ning suhtumine ühiskondlikku aktiivsusesse. Küsitlus oli eeltööks noorte arutelupaneelide läbiviimiseks, kus noorte aktiivsel osalusel kaardistati detailsemalt probleemid ning otsiti neile lahendusi.

Projekti tulemustega saab tutvuda siin. Projekti rahastas Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

KYSK_logo