Briti Nõukogu koostöös Balti Uuringute Instituudiga, Tallinna Ülikooliga ja Migration Policy Group’iga korraldavad 3. juunil 2011 Tallinna Ülikooli peahoones (Senati saalis, Uus sadama 5) Eesti poliitikakujundajate ja -ekspertide seminaril: „Eesti lõimumispoliitika- kas palju või vähe integratsiooni?“

Eesti lõimumispoliitikat on viidud ellu juba kümnendi jagu ning avalikkuses on toodud välja nii positiivseid edulugusid kui esitatud tõsist kriitikat eesmärkide ja nende tulemuslikkuse suhtes. Eesti riik on saanud nii kiita kui laita ka rahvusvahelisel tasandil. Tänavu esitas kõrvaltvaataja pilk taaskord hinnangu Eesti pingutustele võrdsete võimaluste loomisel. MIPEX (Migrant Integration Policy Index)hindas juba kolmandat korda 31 Euroopa ja Põhja-Ameerika riigi sisserännanud elanikkonna suunalisi poliitikaid. Reastades arenenud demokraatiad pingeritta jõudis MIPEX uuring järeldusele, et Eesti jääb kõikidele oma elanikele võrdsete võimaluste loomisel alla 31 riigi keskmise taseme. Kõige edukamaks selles vallas hinnati Rootsi praktikaid, kellele järgnesid Portugal ja Kanada.

Mis siis on olnud peamised kriitikanooled Eesti suunal? Kas meie kodakondsuspoliitika ikka on võrreldes teiste Euroopa riikidega liberaalne, nagu meil on aastakümneid väidetud? Kui ranged on meie keelenõuded võrdluses teiste Euroopa riikidega? Kui avatud on meie tööturg mittekodanikele ning kuidas toimib integratsioon koolihariduses?

Ürituse päevakava