Uurimisprojekti eesmärgiks oli leida vastus küsimusele: millises suunas liiguvad Eesti, Läti ja Poola seoses riiklikult toetatud seisukohtadega kujundada ühiskondlik kliima soosivamaks sisserändajate suhtes? Eelkõige vaadeldes seda, mil määral püütakse neis riikides tagada, et ka pikaajaliselt riigis elavatel immigrantidel oleksid võrdsed võimalused osaleda poliitilises ja ühiskondlikus elus? Selleks analüüsiti vastavates riikides olemasolevaid poliitilise osaluse vorme, uurides seadusandlust ning kaardistades tavakodanike ja MTÜ-de kogemusi. Viimase teostamisel keskenduti teemadele nagu MTÜ-de ja parteide loomine ning liikmeskonna moodustamine, valimisõigused ja immigrante või rahvusvähemusi puudutavate dialoogimehhanismide olemasolu ning efektiivsus. Uuringu käigus viidi läbi intervjuusid etniliste vähemuste hulka kuulujate poolt asutatud MTÜ-de või immigrantidest osaliselt moodustunud organisatsioonide, aga ka valitsuskoalitsiooni moodustavate parteide esindajatega ning teemaga seotud riigiametnikega.

Alljärgnevalt lingilt leiate paari osaleja mõtted poliitilise osaluse olulisusest ning väljakutsetest Eesti ühiskonnas:

Videod on kättesaadavad siin.