News

24
Nov 2015

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) avaldas eelmisel nädalal põhjaliku uuringu, mis annab ülevaate jälitustegevuse õiguslikust raamistikust ja järelevalvest kõigis EL liikmesriikides. Uuringu algatajaks oli Euroopa […]

10
Feb 2015

Eesti õpetajad on aktiivsed täienduskoolitustel osalejad ja tugevad aineõpetajad, kuid peavad koolitusi liiga teoreetiliseks, ilmneb õpetajate täiendusõppe vajaduste uuringu tulemustest. Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud Balti […]