News

02
Sep 2012

Rahvusvaheline konverents „Kultuuri mõju lõimumisele“ toimub 20-21.09.2012 Tallinnas Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses. Konverentsi eesmärgiks on vahetada informatsiooni, kogemusi ja parimaid praktikaid EL liikmesriikide vahel kultuuri […]

01
Sep 2012

Otsime oma meeskonda ANALÜÜTIKUT POLIITIKATE/PROGRAMMIDE HINDAMISSE Tööülesanded Poliitikate/programmide (mõjude) hindamistes osalemine, sh hindamismetoodika(te) väljatöötamine, uuringupakkumiste koostamine, uute projektide algatamine; osalemine analüüside ja uuringute läbiviimisel, peamiselt […]