Attachment: Kohanemisprogrammi-vahehindamine-2019-EN