Integration

16
Nov 2015

The Migrant Integration Policy Index (MIPEX) is a unique tool which measures policies to integrate migrants in all EU Member States, Australia, Canada, Iceland, Japan, […]

05
Sep 2013

Balti Uuringute Instituudi poolt on arengukava „Lõimuv Eesti 2020″ ettevalmistamise raames koostatud teemalehed lõimumist puudutavates valdkondades: 1) Ülevaade lõimumisvaldkonda käsitlevatest olulisematest statistilistest andmetest 2) Ülevaade […]

21
Dec 2012

2013.  aastal  täitus  15  aastat  hetkest,  mil  valitsus  kiitis  heaks  esimese  riikliku  integratsiooniprogrammi  “Integratsioon  Eesti  ühiskonnas  2000-2007”  ning  alustas lõimumist  toetavate  tegevuste  elluviimist.  Nõukogude  perioodilt  […]

10
Sep 2012

Projekti “Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!” eesmärgiks oli julgustada Narva vene keelt emakeelena kõnelevaid koolinoori (vanuses 16-18) kaasa rääkima aktiivsemalt ühiskonnaelus ning osalema seeläbi […]

01
Oct 2011

EUMARGIN’s sixth policy brief looks at the different forms of political participation of immigrants and seeks to understand the reasons that explain the low political […]

  • 1
  • 2