All posts by:

 

Karl Viilmann

  analüütik
   
E-post karl@ibs.ee
Telefon +372 699 9481
   
 

Karl on omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudis sotsioloogia erialal, lisaks on ta lõpetamas Euroopa Õpingute magistrikursust Tartu Ülikoolis Johann Skytte instituudis. Ta on õppinud vahetusüliõpilasena Hollandis Groningeni ülikoolis sotsioloogia erialal.

Varasemalt on Karl tegelenud hariduse, sotsiaalstatistika ja rahvatervise valdkonnas. 2017. a märtsist – septembrini töötas Karl Euroopa Komisjonis Hariduse, Noorte, Spordi ja Kultuuri peadirektoraadis (DG EAC) praktikandi ja lepingulise töötajana, kus panustas kogumiku „Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade 2017“ koostamisse ning alates 2017. a oktoobrist kuus kuud Euroopa kõrghariduse kvaliteedi tagamise registris (EQAR) andmebaasi spetsialistina. Eelnevalt, 2014 – 2017 töötas Karl Statistikaameti metoodika ja analüüsiosakonnas, kus koordineeris Eesti sotsiaaluuringu ja Leibkonna Eelarve uuringu läbiviimist ja analüüsis elanikkonna sissetulekute, elukvaliteedi ja kulutuste statistikat. Aastatel 2010 – 2014 töötas Karl Tervise Arengu Instituudi Seire- ja hindamise osakonnas analüütikuna, kus viis läbi Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2013“ hindamistegevusi tehes erinevaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid analüüse ja koordineeris elanikkonna tervisekäitumise uuringu teostamist.