All posts by: Kats Kivistik

 

Kats Kivistik

  analüütik
   
E-post kats@ibs.ee
Telefon +372 516 9628
   
 

Kats ühines Balti uuringute Instituudiga 2012. aastal seoses võrdse kohtlemise hindamise projektiga. Katsi peamisteks huvivaldkondadeks on sotsiaalse sidususe, hariduse, kultuuride vaheliste erinevuste ja teadlikkusega seonduv.

Katsil on teadusmagistrikraad Tartu Ülikoolist, ta on ennast täiendanud Itaalias ja Lissabonis õppides ja hetkel on tal pooleli doktoriõpingud Tartu Ülikooli Riigiteduste Instituudis, kus ta annab lisaks loengukursuseid avaliku arvamuse ja poliitilise käitumise teemal. Varem on ta kokku puutunud rakenduslike uuringutega nt koostöös Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja SA Eesti Õiguskeskusega.