All posts by: Maarja Olesk

 

Maarja Olesk

  analyst
   
E-mail maarja.olesk@ibs.ee
Phone +372 699 9480
   
 

Maarja liitus Balti Uuringute Instituudiga 2015. aastal ning on seni tegelenud peamiselt programmide ja poliitikate mõjude hindamisega. Maarjal on magistrikraad avaliku halduse erialal Tallinna Tehnikaülikoolist, sealsamas jätkab ta ka doktoriõpinguid. Samuti on ta end politoloogia ja Euroopa poliitika vallas täiendanud Belgia ja Prantsusmaa ülikoolides. Maarja akadeemilised uurimishuvid puudutavad eelkõige avaliku sektori innovatsiooni, e-valitsemist ja e-demokraatiat, kuid infoühiskonna, kodanikuühiskonna ja riigivalitsemisega seotud teemad pakuvad talle huvi ka laiemas võtmes.