All posts by: Maarja Vollmer

 

Maarja Vollmer

  nooremanalüütik
   
E-mail maarja.vollmer@ibs.ee
Phone +372 699 9481
   
 

Maarja töötab Balti Uuringute Instituudis alates 2015. aastast peamiselt rände ja põhiõigustega seotud valdkonnas. Enim huvitavad teda sealjuures just kodakondsuse ja sotsiaalse kuuluvusega seonduvad teemad.

Maarja on lõpetanud keele-reaalklassi Tallinna 21. Koolis, omandanud bakalaureusekraadi Tartu ülikoolis Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja -poliitika erialal ning läbinud magistriõpingud Malmö ülikoolis erialal Rahvusvaheline migratsioon ja etnilised suhted. Õpingute raames lõi Maarja muuhulgas kaasa projektis, kus uuriti Rootsis ja Suurbritannias elavate dokumentideta laste õigusi kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel. Lisaks on Maarja kooli kõrvalt end erialaselt täiendanud Sotsiaalministeeriumis kaasamispoliitikate valdkonna juhtimise juures.