All posts by: Maarja Käger

 

Maarja Käger

  analüütik
   
E-post maarja@ibs.ee
Telefon +372 699 9480
   
 

Balti Uuringute Instituudis on Maarja töötanud alates 2011. aastast. Ta osaleb peamiselt majandus- ja regionaalarengu ning innovatsiooni alaste uurimisprojektide ja analüüside läbiviimises, sh programmide ja poliitikate mõjude hindamises. Maarja on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse erialal (spetsialiseerumine avaliku- ja erasektori koostööle). Ta on täiendanud oma teadmisi mh Haagi Ülikoolis Euroopa õpingute erialal ning Reykjaviki Ülikoolis toimunud väikeriikide majandusliku ja sotsiaalse julgeoleku teemalises suvekoolis.