All posts by: Marek Tiits

 

Marek Tiits

  juhatuse esimees
   
E-mail marek@ibs.ee
Phone +372 699 9484
   
 

Marek TIITS on Balti Uuringute Instituudi juhatuse esimees. Tema peamised tegevusvaldkonnad on arengu ökonoomika ja tehnoloogia valitsemine. 2011. aastal kaitses Marek sellel teemal doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Marek on töötanud viimase 15 aasta jooksul erinevatel kohaliku ja rahvusvahelise eksperdi ja nõuniku töökohtadel, muuhulgas Eesti Vabariigi peaministri, Euroopa Komisjoni ja UNCTADi juures.

Eesti Teadusinfosüsteem ; Google Scholar

   
2021 - 2022 Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) tulemuslikkuse ja mõju hindamine
2020 - 2024 Image Manipulation Attack Resolving Solutions (IMARS)
2020 Interreg V-A Eesti-Läti programmi 2014-2020 mõjuhindamine
2020 - 2023 IMPACTOUR
2018 - 2019 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine
2018 - 2022 Catching Up Along the Global Value Chains
2016 Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös
2016 - 2019 Advanced Tools to assess and mitigate the criticality of ICT components and their dependencies over Critical Infrastructures
2014 - 2016 Recommendations for Reliable Breeder Documents: Restoring e-Passport Confidence and Leveraging Extended Border Security
2014 - 2017 Harmonized framework allowing a sustainable and robust identity for European Citizens
2012 - 2014 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eelhindamine
2012 - 2013 Smart City Lab eluslabori analüüs
2012 - 2013 Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring
2012 - 2013 E-teenuste kasutamise tulemuslikkuse ja mõju hindamine
2012 - 2016 Fast and trustworthy Identity Delivery and check with ePassports leveraging Traveler privacy
2012 - 2015 Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe
2011 Eesti IKT lahenduste kasutamise uuring
2011 EL tõukefondide perioodi 2007-2013 teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse meetmete rakendamise hindamine
2010 - 2012 Innovatiivse ettevõtluse edendamise võrgustik
2010 - 2012 Central Baltic Living Labs for Digital Services
2010 Programmi ESTLAT 2007-2013 hindamine
2009 - 2010 Struktuurivahendite valikukriteeriumite hindamine
2009 Struktuurivahendite rakenduskavade hindamine
2005 - 2008 Banská Bystrica Regional Innovation Strategy
2005 - 2007 Industrial Restructuring in the NIS: experience of and lessons from the new EU Member States
2005 - 2008 Galilee Regional Innovation Strategy
2005 - 2006 Creative Destruction Management in the Baltic Sea Region
2009 - 2011 Võrgustike ja globaliseerumise mõju ning suhestumine Euroopa Liidu strateegiatega, 2009-2011
2008 - 2009 Eesti infotehnoloogia tulevikuväljavaated
2007 - 2008 Regional empowerment in actions and concepts for policy development and technology transfer
2006 - 2007 Strategic policy intelligence tools for better science and technology investment strategies in Europe’s regions
2006 - 2008 Best practices to bring research and innovation in European SME through the peer review method
2006 - 2008 Support to Potential and Existing Research intensive SMEs
2006 - 2009 Supporting policy making with innovative assessment tools
2006 - 2008 Benchmarking and foresight for regions of Europe
2005 - 2008 Access to Finance in the Biotech Sector
2005 - 2007 Networking actors in the medical device sector
2005 - 2008 Eesti regionaalne innovatsioonistrateegia
2006 - 2008 Regional innovation policy impact assessment and benchmarking
2002 - 2003 Exchange of foresight relevant experiences for small european and enlargement countries
2002 - 2004 Strategies for regional sustainable development
2001 - 2002 The Estonian eVikings