All posts by: Martin Jaigma

 

Martin Jaigma

  analüütik
   
E-mail martin@ibs.ee
Phone +372 699 9483
   
 

Martin on Balti Uuringute Instituudile kaastööd teinud alates 2011. aastast, seda peamiselt seoses Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti erinevate raportitega. Martin on pärit Tartust, õppinud Rotary vahetusõpilasena USAs ning lõpetanud õpingud Tartu Ülikoolis ajaloo erialal. Hiljem järgnesid ajalooalased magistriõpingud Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis ja doktoriõpingud igapäevaelu antropoloogia osakonnas Ljubljanas asuvas Humanitaarinstituudis.

Lisaks tööle IBSus on Martin töötanud Eesti Ajaloomuuseumis, Eesti Ajalooarhiivis ning Rahu Instituudis Ljubljanas – Sloveenia suurimas valitsusvälises sotsiaal- ja poliitiliste uuringute instituudis. Lisaks sellele töötab Martin vabakutselise eksperdi, tõlgi ja toimetajana erinevate Eesti mäluasutuste juures ning osutab rahvuseksperdi teenuseid Euroopa uurimisinstituutidele Euroopa Liidu projektides. Martini peamised huvi- ja töövaldkonnad on rahvusvähemused, sooline võrdõiguslikkus, üldised inimõigused, Euroopa ning juutide ajalugu.