All posts by:

 

Nastja Pertsjonok

  analüütik
   
E-post nastja@ibs.ee
Telefon +372 699 9481
   
 

Nastja Pertsjonok on õppinud Tartu Ülikoolis ja Taanis skandinavistikat ja tegelenud aktiivselt integratsiooniküsimustega – nii teoreetiliselt kui praktikas. Lisaks tööle IBSus on ta tegev ka teistes erinevates mittetulundusühingutes, näiteks MTÜ Ethical Links asutaja ja Anna Lindhi Fondi Eesti koordinaator 2013-2015. Muuhulgas on ta aktiivne ka Eesti pagulastega seotud tegevustes. Nastja teemadeks on ränne ja lõimumine, iseäranis vene ja Lähis-Ida kultuuritausta kontekstis.