All posts by: Tarmo Kalvet

 

Tarmo Kalvet

  teadusdirektor
   
E-mail tarmo@ibs.ee
Phone +372 699 9480
   
 

Tarmo Kalvet on Balti Uuringute Instituudi teadusdirektor ning ka TalTech-i Ärikorralduse Instituudi kaasatud professor. Eelnevalt on ta töötanud TalTech-i Ragnar Nurkse Instituudi vanemteadurina tehnoloogia valitsemise valdkonnas (2009-2018). Samuti on ta töötanud Poliitikauuringute Keskuses Praxis innovatsiooniuuringute suuna juhina ning ka juhatuse liikmena (2001-2008), ETAG-i eelkäijas SA Archimedeses analüütiku ja konsultandina (1999-2001) ning “Phare avaliku halduse arendamise programmis” (1997-1998) eksperdina. Ta on avaldanud rohkem kui 100 teaduslikku ja poliitikaanalüüsi, enamjaolt majandusarengu, T&A ja innovatsiooni, ettevõtluse ning IKT teemadel. Tema praegune teadustöö keskendub IT-põhisele innovatsioonile ning ärimudelitele, globaalsetele väärtusahelatele ning sellele, kuidas kaasaegseid andmeanalüütika meetodeid nende analüüsiks ära kasutada.

Eesti Teadusinfosüsteem ; Google Scholar

   
2021 - 2022 Teaduse tippkeskuste meetme hindamine
2021 - 2022 Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) tulemuslikkuse ja mõju hindamine
2020 - 2024 Image Manipulation Attack Resolving Solutions (IMARS)
2020 Interreg V-A Eesti-Läti programmi 2014-2020 mõjuhindamine
2020 - 2023 IMPACTOUR
2018 - 2019 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine
2018 - 2022 Catching Up Along the Global Value Chains
2016 - 2019 Advanced Tools to assess and mitigate the criticality of ICT components and their dependencies over Critical Infrastructures
2014 - 2016 Recommendations for Reliable Breeder Documents: Restoring e-Passport Confidence and Leveraging Extended Border Security
2014 - 2017 Harmonized framework allowing a sustainable and robust identity for European Citizens
2012 - 2013 Smart City Lab eluslabori analüüs
2012 - 2013 Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring
2012 - 2013 E-teenuste kasutamise tulemuslikkuse ja mõju hindamine
2012 - 2016 Fast and trustworthy Identity Delivery and check with ePassports leveraging Traveler privacy
2012 - 2015 Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe
2011 Eesti IKT lahenduste kasutamise uuring
2011 EL tõukefondide perioodi 2007-2013 teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse meetmete rakendamise hindamine
2010 - 2012 Central Baltic Living Labs for Digital Services
2005 - 2007 Industrial Restructuring in the NIS: experience of and lessons from the new EU Member States
2005 - 2006 Creative Destruction Management in the Baltic Sea Region
2009 - 2011 Võrgustike ja globaliseerumise mõju ning suhestumine Euroopa Liidu strateegiatega, 2009-2011
2008 - 2009 Eesti infotehnoloogia tulevikuväljavaated
2006 - 2007 Strategic policy intelligence tools for better science and technology investment strategies in Europe’s regions
2006 - 2008 Support to Potential and Existing Research intensive SMEs
2006 - 2008 Benchmarking and foresight for regions of Europe
2005 - 2008 Eesti regionaalne innovatsioonistrateegia
2002 - 2003 Exchange of foresight relevant experiences for small european and enlargement countries
2001 - 2002 The Estonian eVikings