All posts by: Triin Pohla

 

Triin Pohla

  analüütik
   
E-mail triin@ibs.ee
Phone +372 699 9483
   
 

Triin ühines Balti Uuringute Instituudiga 2012. aasta juunis. Triinu peamisteks töö- ja huvivaldkondadeks on rände ja lõimumisega seonduv, aga ka põhiõigustega seonduvad teemad.

Triin on omandanud BA kraadi Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal ning 2016. aastal kaitsnud rahvustunnete ja rändehoiakute vahelisi seoseid analüüsinud MA töö Tartu Ülikoolis võrdleva poliitika erialal. Varasemalt on Triin õppinud Tartu II Muusikakoolis 8 aastat klaverimängu, omandanud 3. taseme orienteerumistreeneri kutse, töötanud tõlgi (eesti-inglise-eesti) ja raamatupidajana ning läbi viinud seminare Tartu Ülikoolis kolmanda sektori juhtimise ja turunduse valdkonnas.