Käimasolevad projektid

15
nov. 2018

Balti Uuringute Instituut (IBS) osaleb koostöös Tallinna Ülikooli kodanikeühiskonna uurimis- ja arendamiskeskusega (KUAK) ja Turu-Uuringute AS-iga Riigikantselei ja Siseministeeriumi tellimusel kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 mõjude hindamisel. […]

08
okt. 2018

Balti Uuringute Instituut (IBS) teeb koostöös Turu-Uuringute AS-iga Siseministeeriumi tellimusel vabatahtlikus tegevuses osalemise uuringu. Eesmärk on analüüsida vabatahtliku tegevuse olukorda Eestis, selles toimunud muutusi võrreldes […]

13
juuni 2018

Uuringu eesmärk on saada ülevaade sellest, mida tehakse Eestis praegu loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) populariseerimiseks, millised on nende tegevuste peamised sihtrühmad ja tegevussuunad ning mida ootavad eri osapooltelt üldhariduskoolid.

04
juuni 2018

Balti Uuringute Instituudi roll HEAT projektis on koos teiste partneritega välja arendada nutikas IT lahendus kodanike paremaks kaasamiseks, aidata kaasa Tartu linna strateegilisele planeerimisele seoses tulevase rattaringluse ja kergliiklusteedega ning panustada tervete ja roheliste linnade arengusse Läänemere-maades.

15
mai 2018

H2020 projekti „REnewable Low TEmperature District“ (RELaTED) käigus töötatakse välja eriti madala temperatuuriga (ingl ultra-low temperature) detsentraliseeritud kütte uuenduslik võrgustikulahendus.

05
apr. 2018

BSR ELECTRIC

5/4/2018

BSR Electric projekti eesmärk on edendada elektrisõidukite kasutust linnatranspordis, avalikus ja jagatud transpordis, et vähendada CO2 emissioone ja saastet.

18
veebr. 2016

Arendame Tartu kesklinna hruštšovka planeeringuga piirkonna nutika linnaosaga targaks linnaks.