Ettevõtlus

08
okt. 2018

Balti Uuringute Instituut (IBS) teeb koostöös Turu-Uuringute AS-iga Siseministeeriumi tellimusel vabatahtlikus tegevuses osalemise uuringu. Eesmärk on analüüsida vabatahtliku tegevuse olukorda Eestis, selles toimunud muutusi võrreldes […]

04
juuli 2018

Uuringu eesmärk on ühelt poolt selgitada välja ettevõtete vajadus toodete testimise järele ning teiselt poolt uurida, millised testimisvõimalused on Eesti teadusasutustes juba olemas.

05
juuni 2018

The program aims to give solid scientific answers to the question of whether entering global value chains either by sponsoring one large national firm or a set of small and dynamic enterprises, with a special focus on the challenges faced by small and medium enterprises.

11
okt. 2012

Viime läbi Eesti puidusektori konkurentsivõime analüüsi ja selgitame välja edutegurid, et luua alused riiklikul tasandil sektori kitsaskohtade leevendamiseks ja tugevuste võimendamiseks ning pakkuda kvaliteetset infot otsuste tegemiseks ettevõtete tasandil.

11
okt. 2011

Juhtumianalüüside abil kaardistame Eesti IKT toodete ja lahenduste tellijate kogemused ning IKT projektidega kaasnevad kasutegurid.

10
mai 2011

Edendame Eesti, Läti, Soome ja Rootsi ühise tööturu arengut, toetades tööjõu piiriülest mobiilsust ning erinevate tööturuosaliste omavahelist koostööd.

13
veebr. 2010

Arendame ja tõhustame riiklike e-lahendusi väike- ja keskmise suurusega ettevõtetega (VKE) seotud valdkondades, eesmärgiga muuta avaliku sektori e-teenused ettevõtetele rohkem kättesaadavamaks, lihtsustada (välis)tööjõu värbamist ning edendada VKEde sisenemist avaliku sektori ja ärivõrgustikesse.

01
märts 2006

Offering the the participating regions a framework in which they can develop and test methodologies and tools in transnational partnership project aiming at the assessment of the impact of their RTD policies and allowing benchmarking of these policies.