Haridus

13
juuni 2018

Uuringu eesmärk on saada ülevaade sellest, mida tehakse Eestis praegu loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) populariseerimiseks, millised on nende tegevuste peamised sihtrühmad ja tegevussuunad ning mida ootavad eri osapooltelt üldhariduskoolid.

21
nov. 2016

Eesti keeleseisund

21/11/2016

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada eesti keele staatuse, õppe, uurimise ja arendamise olukord ning anda sisend uude loodavasse Eesti keele strateegiasse (2018-2024).

09
jaan. 2015

Uuringu eesmärgiks on saada tagasisidet üldhariduskoolides töötavate õpetajate täiendusõppe süsteemile, selgitada välja õpetajate täiendusõppe vajadus ning teha ettepanekud õpetajate täiendusõppe süsteemi arendamiseks.

28
jaan. 2012

Hindasime Kristjan Jaagu mobiilsusskeemide asjakohasust, tulemuslikkust ja tõhusust ning tegime soovitused stipendiumite paremaks rakendamiseks ja tulemuslikkuse ning jätkusuutlikkuse tõstmiseks.