Regionaalareng

13
mai 2021

Balti Uuringute Instituut koos Tartu Regiooni Energiaagentuuri ja OÜ Tepsliga viis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi uuringu, et analüüsida REKK 2030 meetmete ning energia- ja […]

20
apr. 2012

GRINCOH addresses two issues affecting Central and Eastern European economies: the disjuncture between fast productivity growth and poor performance in developing innovative capacities for longer-term sustainable growth; and the pronounced economic, social and environmental territorial disparities resulting from accelerated growth.