Tehnoloogia

13
juuni 2018

Uuringu eesmärk on saada ülevaade sellest, mida tehakse Eestis praegu loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) populariseerimiseks, millised on nende tegevuste peamised sihtrühmad ja tegevussuunad ning mida ootavad eri osapooltelt üldhariduskoolid.

15
mai 2018

H2020 projekti „REnewable Low TEmperature District“ (RELaTED) käigus töötatakse välja eriti madala temperatuuriga (ingl ultra-low temperature) detsentraliseeritud kütte uuenduslik võrgustikulahendus.

05
apr. 2018

BSR ELECTRIC

5/4/2018

BSR Electric projekti eesmärk on edendada elektrisõidukite kasutust linnatranspordis, avalikus ja jagatud transpordis, et vähendada CO2 emissioone ja saastet.

18
veebr. 2016

Arendame Tartu kesklinna hruštšovka planeeringuga piirkonna nutika linnaosaga targaks linnaks.

31
jaan. 2013

Uuringu raames kirjeldame detailselt eluslabori äriprotsesseja teenuseid, selgitame välja võimalused erinevate kasutajagruppide ja segmentide kaasamiseks eluslabori tegevusse. Lisaks planeerime eluslabori rahvusvahelist tegevust ning kavandame selle jätkusuutliku arengu.