Strateegiline planeerimine

21
nov. 2016

Eesti keeleseisund

21/11/2016

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada eesti keele staatuse, õppe, uurimise ja arendamise olukord ning anda sisend uude loodavasse Eesti keele strateegiasse (2018-2024).

18
veebr. 2016

Arendame Tartu kesklinna hruštšovka planeeringuga piirkonna nutika linnaosaga targaks linnaks.

15
okt. 2015

Mõjuanalüüs hindab SVÜF-i toel aastatel 2011-2015 ellu viidud avalike teenuste osutamise äriplaanide tegevuste vastavust püstitatud eesmärkidele, meetme tulemuslikkust ja mõju ning toetatud tegevuste jätkusuutlikkust.

11
okt. 2012

Viime läbi Eesti puidusektori konkurentsivõime analüüsi ja selgitame välja edutegurid, et luua alused riiklikul tasandil sektori kitsaskohtade leevendamiseks ja tugevuste võimendamiseks ning pakkuda kvaliteetset infot otsuste tegemiseks ettevõtete tasandil.

28
jaan. 2012

Hindasime Kristjan Jaagu mobiilsusskeemide asjakohasust, tulemuslikkust ja tõhusust ning tegime soovitused stipendiumite paremaks rakendamiseks ja tulemuslikkuse ning jätkusuutlikkuse tõstmiseks.

  • 1
  • 2