Kaasamine

11
jaan. 2010

Töötasime välja kodanikeühenduste finantsiliste toetusvõimaluste fondide andmebaasi, milles esitatud fondid finantseerivad tegevusi Eestile olulistel teemadel nagu kodanikuühiskonna ja demokraatia areng, sotsiaalne sidusus ja integratsioon, vähemuste õigused ning võrdõiguslikkus ja diskrimineerimisvastane võitlus.

11
mai 2009

Analüüsisime rahvusvahelisi integratsioonialaseid praktikaid, koolitasime KOV-e, korraldasime konsultatsiooniseminare ministeeriumites ja asjassepuutuvates KOV-des. Seejärel töötasime välja ettepanekud, mille jaoks küsisime hinnanguid ulatuslikel tagasisideseminaridel KOV-des.

  • 1
  • 2