Lõimumine

22
veebr. 2017

Viime ellu rahvusvahelise projekti, mille keskmes on tööandjad ning mille eesmärk on aidata kaasa sisserändajate sisenemisele ja lõimumisele Eesti tööturul.

09
okt. 2015

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring keskendub valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ strateegiliste eesmärkide realiseerumist toetavate või takistavate faktorite analüüsimisele.

05
mai 2013

Seitsme lõimumisalase taustainfo teemalehe koostamine, eesmärgiga koguda taustainfot lõimumisvaldkonna kohta ning anda sisend uude lõimumiskavasse “Lõimuv Eesti 2020”.

  • 1
  • 2