Sotsiaalne ühtekuuluvus

09
dets. 2014

Koordineerime lõimumisvaldkonna arengukava “Lõimuv Eesti 2020” ettepanekute koostamist uuringute planeerimiseks, teadusnõukogu tööpõhimõtete loomiseks, arengukava eesmärkide mõõdikute määramiseks ning lõimumisprotsesside seiremudeli väljatöötamiseks.