Põhiõigused

05
mai 2013

Seitsme lõimumisalase taustainfo teemalehe koostamine, eesmärgiga koguda taustainfot lõimumisvaldkonna kohta ning anda sisend uude lõimumiskavasse “Lõimuv Eesti 2020”.