Attachment: Kohanemisprogrammi-vahehindamine-EE-2019