Attachment: II osa – Kohanemisprogrammi vahehindamine