Haridus

20
apr. 2021

Uuringu eesmärk oli olemasolevate allikate ning noortega töötajate ja noorte intervjuude põhjal paremini aru saada, millised on noorsootöö, täpsemalt avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalused […]

20
juuni 2018

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade noorsootöötajate pädevusest ja enesearendamisest ning selgitada välja nende koolitusvajadus. Uuringus on esitatud täpsemad lähtekohad arendustegevuste kavandamiseks ning suunised ja ettepanekud kõige silmapaistvamate kitsaskohtadega tegelemiseks.

  • 1
  • 2