Kaupmeeste riikKR_cover
Marek Tiits (toimetaja)

Eesti Teaduste Akadeemia, 2007.

ISBN: 978-9949-15-165-3

Raamatu elektrooniline versioon:
Kaupmeeste riik (1,7 MB)

Sissejuhatus

Soodne geograafiline asend Põhjamaade läheduses, 1990ndate aastate alguse radikaalsed majandusreformid, madal kulubaas ja atraktiivne maksusüsteem on loonud Eesti viimase kümnekonna aasta majandusarenguks väga hea aluse. Majanduse välistasakaalu halvenemine, terav tööjõupuudus ning tootlikkuse kasvust oluliselt kiirem palkade kasv viitavad samas, et senised konkurentsieelised on ammendumas.

Käesolevasse kogumikku koondatud tööd analüüsivad ettevõtjate ja avaliku poliitika võimalusi Eesti majanduse konkurentsieeliste edasiarendamiseks ning seni vähemedukate piirkondade arengu soodustamiseks.

Raamatu esimene osa annab ülevaate Läänemere regioonis rakendunud majandusliku integ­rat­siooni mõjust Eesti majanduse arengule. Teises osas analüüsitakse turusituatsiooni ja ettevõtete arengustrateegiaid Eesti majanduse seisukohalt olulisemates majandusklastrites. Raamatu viimase osa teemaks on avaliku poliitika võimalused senisest tasakaalustatuma regionaalse arengu saavutamiseks Eestis.