Attachment: Eesti biomajanduse arengustsenaariumid 2030-2050 – TP2.3-2.4 vahearuanne