Publikatsioonid

22
okt. 2006

Käesoleva töö eesmärk on analüüsida Läänemere piirkonna majanduslikku integratsiooni, nagu see on ilmnenud 1990. aastate keskpaigast. Veelgi tähtsam on see, et püüame hinnata integratsiooni kvaliteeti, mida annab Läänemere piirkonna kahe riikide rühma vahelise kaubanduse areng.

22
sept. 2006

Projekti eesmärk on paremini ja ühiselt mõista biotehnoloogia tervishoiusektori eripärasid, eelkõige seoses juurdepääsuga rahastamisele ja piiratud arvu juhtumiuuringute mudeli kindlaksmääramisele.

22
apr. 2006

Üleilmastumine annab palju võimalusi tõhusamaks rahvusvaheliseks tööjaotuseks, aidates sellega kaasa elatustaseme tõusule. Turgude avamise eelised sõltuvad konkreetsetes riikides rakendatud poliitilistest meetmetest, mis on seotud globaliseerumise tugevate survetega olemasolevate spetsialiseerumiste muutmiseks.

22
märts 2006

Käesoleva töö eesmärk on vaadelda Läänemere piirkonna majandusarengu dünaamikaid, mis ümbritsesid kahe viimase Euroopa Liidu laienemise laineid, ning hinnata majanduslike muutuste kvaliteeti ja tulevase arengu väljavaadeid.

05
märts 2005

Made in Estonia

5/3/2005

Balti Uuringute Instituudi analüütikute poolt koostatud raamatus keskendutakse teadmistepõhise majanduspoliitika lähtealustele, teaduse ja tehnoloogia võtmevaldkondadele, Eesti sotsiaal-majanduslikele väljakutsetele, Eesti konkurentsipositsioonile Euroopas ning vastavatele poliitikasoovitustele.

02
aug. 2003

Käesolev ülevaade koondab erinevate Eestit käsitlevate rahvusvaheliste uuringute tulemusi. Ülevaate eesmärk on anda maksimaalselt objektiivne ja pragmaatiline ülevaade Eesti sotsiaalmajanduslikest tingimustest ja arengu alustest.

01
veebr. 2002

Käesolevas aruandes avatakse arvuliste näitajate tagamaid ja käsitletakse Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori konkurentsivõimet mõjutavaid põhilisi tegureid.