Kaasamine

31
dets. 2016

Näitame, et digivõimalusi saab ja tuleb rohkem kasutada noorte kaasamiseks noorsootöö tegevustesse. Vaja on aga ületada mitmeid väljakutseid, sealhulgas vähendada digilõhet noorte ja noorsootöötajate vahel.

01
aug. 2015

Juhises tutvustatakse Arvamusfestivali ideed, tekkelugu ning viiakse lugeja samm-sammult läbi tegevuste, mida on vaja ette võtta, et luua inspireeriv ja sundimatu õhustikuga arvamuskultuuri ning kodanikuharidust arendav uute mõtete kohtumispaik – oma Arvamusfestival.

22
sept. 2013

Kaasasime Eestis elavad välismaalased Eesti lõimumispoliitika kujundamisse ning küsisime neilt nende arvamust eri teemavaldkondades nagu tööhõive, haridus, avalike teenuste kättesaadavus, kogukonnas ja otsustusprotsessides osalemine, kultuuriline mitmekesisus ning eesti keele õpe.

10
sept. 2012

Poliitikasoovitused Narva noorte teadmiste ja teadlikkuse suurendamiseks ning kodanikuaktiivsuse arendamiseks läbi riikliku lõimumispoliitika ja kohaliku võimu tegevuste.

07
nov. 2011

Kirjastuselt Palgrave Macmillan on ilmunud raamat “Young Migrants: Exclusion and Belonging in Europe”, mille ühe peatüki (“Pathways in Education”) autoriteks on Balti Uuringute Instituudi projekti […]

01
okt. 2011

EUMARGIN’s sixth policy brief looks at the different forms of political participation of immigrants and seeks to understand the reasons that explain the low political […]

01
sept. 2011

Projekti eesmärgiks oli vastus leida küsimusele – millises suunas liiguvad Läti, Eesti ja Poola oma üldiselt deklareeritud seisukohtadega muuta ühiskond soosivamaks sisserändajate suhtes, eelkõige seisukohtadega […]

22
okt. 2010

Siseministeerium ja Riigikantselei algatasid 2009. aasta lõpus ministeeriumide kaasamispraktikate uuringu, mille viis läbi SA Poliitikauuringute Keskus Praxis koostöös MTÜ Balti Uuringute Instituudiga. Praktilise suunitlusega ülevaatlikku […]

01
juuli 2010

Kirjastuselt Ashgate on ilmunud raamat “Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe”, mille Eesti peatüki (“Estonia: A post-Soviet predicament”) autoriteks on Balti Uuringute […]